Mình là Hằng Cun, mấy năm trước cũng từng là thành viên lòng cốt chuyên mục Tâm lý tình yêu của diễn đàn, nay tự nhiên kiếm mấy bài viết cũ trên mạng lên đăng ký cái nick vào tám vs cả nhà