Em rất thích bật quạt và trùm chăn đi ngủ, cảm giác nó sướng sướng làm sao ấy khắc hẳn cho với bật điều hòa ngủ