Mình sẽ giới thiệu về truyện sau nha, giờ máy chuẩn bị sập nguồn nên phải post ngay