Mình phát hiện thấy thành viên này luôn đăng bài mà chẳng bao giờ đặt tiêu đề, các bài viết của thành viên này nằm giải rác ở chuyên mục Tin tức tổng hợp