Video clip: Tự nhiên như hơi thở. Nhưng hơi thở thơm tho không tự nhiên mà có