Mình thấy nhiều diễn đàn lớn giống diễn đàn ta đều có chức năng bình luận bằng facebook, nhiều khi rất tiện