Cuộc sống cũng giống như đi xe đạp, nếu muốn thăng bằng bạn phải TIẾP TỤC DI CHUYỂN