Facebook trong những năm gần đây đã trở thành một Mạng xã hội mà giới trẻ không thể không biết đến. Vậy fb có gì? vì sao facebook hôm nay lại ảnh hưởng nhiều đến xã hội như vậy