Em vô tình vào diễn đàn và phát hiện thành viên Lamdaokao đang spam quảng cáo với tiêu đề: "xem video kiếm 10usd/1h" trên nhiều chuyên mục khác nhau