Sau một thời gian dài hoạt động, chuyên mục Mua bán, rao vặt của diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam đã trở lên rất sôi nổi với quá nhiều bài viết làm ảnh hưởng tới diễn đàn về nhiều mặt