Cũng lâu lâu mới vào thăm diễn đàn tuổi trẻ mà nay thấy bối dối lắm các bác ạ