Hãy trình bày khái niệm sự thật trong mối quan hệ giữa tập hợp con có tên là sự thật bản chất không phải sự thật với tập hợp mẹ bản chất là sự thật không có tên là sự thật bằng nguyên lý Bao hàm - loại trừ áp dụng với sự thật