#1

16.07.14 18:24

avatar

Lê Văn Tùng

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Bạn chèn code này vào overall_header, trên cùngCode:
<script src="http://11a64rum.googlecode.com/files/rain.js" type="text/javascript"></script>
khi muốn cho hiện ở đâu thì dùng code này.Code:
<h3 id="cauvong2">Chúc mừng năm mới</h3>
<script type="text/javascript">
var cauvong2=document.getElementById("cauvong2");
var myRainbowSpan=new RainbowSpan(cauvong2, 0, 360, 255, 50, 18);
myRainbowSpan.timer=window.setInterval("myRainbowSpan.moveRainbow()", myRainbowSpan.speed);
</script>
#2

09.03.17 0:06

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf