Em là sinh viên năm nhất ạ nhưng chưa từng yêu ai cả, gần đây em mới cảm mến một người. Dù chưa từng quan hệ tình dục với ai nhưng em rất sợ màng trinh của em không còn.