Theo mọi người dùng 2 bao ca su có đủ an toàn khi quan hệ tình dục không? nếu 1 bao sợ bị rách hoặc rò rỉ, thì dùng 2 bao có lẽ sẽ an toàn.