Phụ kiện vách ngăn vệ sinh cũng đang dần hoàn thiện hơn với công nghệ máy móc.
Ngày trước vì nhu cầu kinh tế con người chưa phát triển nên nhiều sản phẩm công ty trực tiếp sản xuất trước 3 năm về trước đề xảy ra nhiều lỗi, như mối hàn không đẹp, bên trong đầu đặc hay rổng chưa sắc sảo,…