Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 FfWzt02#21

19.11.16 11:16

huanvu

huanvu

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

thiennhan đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
tranthe đã viết:Thôi mấy vụ về NH em nghĩ mình nên ignore đi, tuổi trẻ mà cứ rong ruổi, chứ quan tâm nhiều về tài chính thị trường cũng nặng đầu.
Mấy chuyện đó cứ để NH và người đi vay họ tính tiếp
Sống như thím rồi sau này hỏi sao tai họa nhiều chuyện xảy ra mà không lường trước được, ít ra cũng trang bị kiến thức, nhận định đồ
Thôi kệ đi nà, bác ấy là thành viên nhút nhát nà.
Sắn đây em cũng không biết nên hỏi luôn, thường lãi suất tiết kiệm tăng thì lãi suất vay cũng tăng theo tỷ lệ thuận phải không các bác?
Cũng chưa chắc thím ơi, tùy vào gia đoạn mà ngân hàng có cách điều chỉnh tỷ lệ khác nhau.
Em gửi luôn lãi xuất tiết kiệm mới nhất cho các bác tham khảo.
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 ?ui=2&ik=1119ac7333&view=fimg&th=1587ac8bc2dd49cf&attid=0
Nhìn em cũng muốn gửi tiết kiệm ghê các thím
#22

19.11.16 11:18

merry12

merry12

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

huanvu đã viết:
thiennhan đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
tranthe đã viết:Thôi mấy vụ về NH em nghĩ mình nên ignore đi, tuổi trẻ mà cứ rong ruổi, chứ quan tâm nhiều về tài chính thị trường cũng nặng đầu.
Mấy chuyện đó cứ để NH và người đi vay họ tính tiếp
Sống như thím rồi sau này hỏi sao tai họa nhiều chuyện xảy ra mà không lường trước được, ít ra cũng trang bị kiến thức, nhận định đồ
Thôi kệ đi nà, bác ấy là thành viên nhút nhát nà.
Sắn đây em cũng không biết nên hỏi luôn, thường lãi suất tiết kiệm tăng thì lãi suất vay cũng tăng theo tỷ lệ thuận phải không các bác?
Cũng chưa chắc thím ơi, tùy vào gia đoạn mà ngân hàng có cách điều chỉnh tỷ lệ khác nhau.
Em gửi luôn lãi xuất tiết kiệm mới nhất cho các bác tham khảo.
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 ?ui=2&ik=1119ac7333&view=fimg&th=1587ac8bc2dd49cf&attid=0
Nhìn em cũng muốn gửi tiết kiệm ghê các thím
Xu hướng giờ người ta vay thế chấp để đầu cơ, đầu tư, chứ gửi tiết kiệm thời gian tới sẽ mất giá, mới đó mà đồng USD cũng tăng cao, các bác không thấy hở
#23

21.11.16 15:06

huanvu

huanvu

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
thiennhan đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
tranthe đã viết:Thôi mấy vụ về NH em nghĩ mình nên ignore đi, tuổi trẻ mà cứ rong ruổi, chứ quan tâm nhiều về tài chính thị trường cũng nặng đầu.
Mấy chuyện đó cứ để NH và người đi vay họ tính tiếp
Sống như thím rồi sau này hỏi sao tai họa nhiều chuyện xảy ra mà không lường trước được, ít ra cũng trang bị kiến thức, nhận định đồ
Thôi kệ đi nà, bác ấy là thành viên nhút nhát nà.
Sắn đây em cũng không biết nên hỏi luôn, thường lãi suất tiết kiệm tăng thì lãi suất vay cũng tăng theo tỷ lệ thuận phải không các bác?
Cũng chưa chắc thím ơi, tùy vào gia đoạn mà ngân hàng có cách điều chỉnh tỷ lệ khác nhau.
Em gửi luôn lãi xuất tiết kiệm mới nhất cho các bác tham khảo.
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 ?ui=2&ik=1119ac7333&view=fimg&th=1587ac8bc2dd49cf&attid=0
Nhìn em cũng muốn gửi tiết kiệm ghê các thím
Xu hướng giờ người ta vay thế chấp để đầu cơ, đầu tư, chứ gửi tiết kiệm thời gian tới sẽ mất giá, mới đó mà đồng USD cũng tăng cao, các bác không thấy hở
ai àm làm ăn lớn thì họ vay thế chấp, chứ 1 đứa sinh viên mới ra trường, làm gì có nhà hay gì mà thế chấp.
#24

21.11.16 15:08

merry12

merry12

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

huanvu đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
thiennhan đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
tranthe đã viết:Thôi mấy vụ về NH em nghĩ mình nên ignore đi, tuổi trẻ mà cứ rong ruổi, chứ quan tâm nhiều về tài chính thị trường cũng nặng đầu.
Mấy chuyện đó cứ để NH và người đi vay họ tính tiếp
Sống như thím rồi sau này hỏi sao tai họa nhiều chuyện xảy ra mà không lường trước được, ít ra cũng trang bị kiến thức, nhận định đồ
Thôi kệ đi nà, bác ấy là thành viên nhút nhát nà.
Sắn đây em cũng không biết nên hỏi luôn, thường lãi suất tiết kiệm tăng thì lãi suất vay cũng tăng theo tỷ lệ thuận phải không các bác?
Cũng chưa chắc thím ơi, tùy vào gia đoạn mà ngân hàng có cách điều chỉnh tỷ lệ khác nhau.
Em gửi luôn lãi xuất tiết kiệm mới nhất cho các bác tham khảo.
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 ?ui=2&ik=1119ac7333&view=fimg&th=1587ac8bc2dd49cf&attid=0
Nhìn em cũng muốn gửi tiết kiệm ghê các thím
Xu hướng giờ người ta vay thế chấp để đầu cơ, đầu tư, chứ gửi tiết kiệm thời gian tới sẽ mất giá, mới đó mà đồng USD cũng tăng cao, các bác không thấy hở
ai àm làm ăn lớn thì họ vay thế chấp, chứ 1 đứa sinh viên mới ra trường, làm gì có nhà hay gì mà thế chấp.
chế đừng khi dễ sinh viên mới ra trường nha, nhiều khi nhiều đứa giỏi giang chịu làm thì cũng có vài trăm triệu rồi đó, ý em nói ở đây là hầu như đa số những người làm ăn mà :@@: :@@: :@@:
#25

21.11.16 15:10

huanvu

huanvu

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
thiennhan đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
tranthe đã viết:Thôi mấy vụ về NH em nghĩ mình nên ignore đi, tuổi trẻ mà cứ rong ruổi, chứ quan tâm nhiều về tài chính thị trường cũng nặng đầu.
Mấy chuyện đó cứ để NH và người đi vay họ tính tiếp
Sống như thím rồi sau này hỏi sao tai họa nhiều chuyện xảy ra mà không lường trước được, ít ra cũng trang bị kiến thức, nhận định đồ
Thôi kệ đi nà, bác ấy là thành viên nhút nhát nà.
Sắn đây em cũng không biết nên hỏi luôn, thường lãi suất tiết kiệm tăng thì lãi suất vay cũng tăng theo tỷ lệ thuận phải không các bác?
Cũng chưa chắc thím ơi, tùy vào gia đoạn mà ngân hàng có cách điều chỉnh tỷ lệ khác nhau.
Em gửi luôn lãi xuất tiết kiệm mới nhất cho các bác tham khảo.
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 ?ui=2&ik=1119ac7333&view=fimg&th=1587ac8bc2dd49cf&attid=0
Nhìn em cũng muốn gửi tiết kiệm ghê các thím
Xu hướng giờ người ta vay thế chấp để đầu cơ, đầu tư, chứ gửi tiết kiệm thời gian tới sẽ mất giá, mới đó mà đồng USD cũng tăng cao, các bác không thấy hở
ai àm làm ăn lớn thì họ vay thế chấp, chứ 1 đứa sinh viên mới ra trường, làm gì có nhà hay gì mà thế chấp.
chế đừng khi dễ sinh viên mới ra trường nha, nhiều khi nhiều đứa giỏi giang chịu làm thì cũng có vài trăm triệu rồi đó, ý em nói ở đây là hầu như đa số những người làm ăn mà :@@: :@@: :@@:
nhiều người giỏi tui không nói, như những đứa bình thường làm parttime, không quen biết rộng thì làm sao có đủ vài trăm triệu, thì ý của tui cũng chỉ nói như vậy, không phải ai cũng có điều kiện để vay thế chấp đâu
#26

21.11.16 15:11

merry12

merry12

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát

huanvu đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
thiennhan đã viết:
merry12 đã viết:
huanvu đã viết:
tranthe đã viết:Thôi mấy vụ về NH em nghĩ mình nên ignore đi, tuổi trẻ mà cứ rong ruổi, chứ quan tâm nhiều về tài chính thị trường cũng nặng đầu.
Mấy chuyện đó cứ để NH và người đi vay họ tính tiếp
Sống như thím rồi sau này hỏi sao tai họa nhiều chuyện xảy ra mà không lường trước được, ít ra cũng trang bị kiến thức, nhận định đồ
Thôi kệ đi nà, bác ấy là thành viên nhút nhát nà.
Sắn đây em cũng không biết nên hỏi luôn, thường lãi suất tiết kiệm tăng thì lãi suất vay cũng tăng theo tỷ lệ thuận phải không các bác?
Cũng chưa chắc thím ơi, tùy vào gia đoạn mà ngân hàng có cách điều chỉnh tỷ lệ khác nhau.
Em gửi luôn lãi xuất tiết kiệm mới nhất cho các bác tham khảo.
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 ?ui=2&ik=1119ac7333&view=fimg&th=1587ac8bc2dd49cf&attid=0
Nhìn em cũng muốn gửi tiết kiệm ghê các thím
Xu hướng giờ người ta vay thế chấp để đầu cơ, đầu tư, chứ gửi tiết kiệm thời gian tới sẽ mất giá, mới đó mà đồng USD cũng tăng cao, các bác không thấy hở
ai àm làm ăn lớn thì họ vay thế chấp, chứ 1 đứa sinh viên mới ra trường, làm gì có nhà hay gì mà thế chấp.
chế đừng khi dễ sinh viên mới ra trường nha, nhiều khi nhiều đứa giỏi giang chịu làm thì cũng có vài trăm triệu rồi đó, ý em nói ở đây là hầu như đa số những người làm ăn mà :@@: :@@: :@@:
nhiều người giỏi tui không nói, như những đứa bình thường làm parttime, không quen biết rộng thì làm sao có đủ vài trăm triệu, thì ý của tui cũng chỉ nói như vậy, không phải ai cũng có điều kiện để vay thế chấp đâu
mỗi người mỗi suy nghĩ nha, không đúng ý nhau thì không nên nói tiếp.
#27

21.11.16 23:33

khanhtoan

khanhtoan

Thành viên Ưu Tú
http://www.tuoitrevn.net/t2531-topic
Thành viên Ưu Tú
nghe mn nói e mở mang ra nhiều


Bản chất của mọi việc trên đời này không có đúng và sai, cứ cái gì số đông công nhận là đúng thì tức là nó đúng. Cả thế giới ăn cứt mà mình bạn ăn cơm thì bạn là thằng dở người. Chấm hết 
.....
#28

26.11.16 20:01

Hoài Cổ

Hoài Cổ

Thành viên Năng Nổ
http://raovat.tuoitrevn.net/f20-forum
Thành viên Năng Nổ
hay (y)


Kỹ năng sống, Tuổi trẻ cười, Diễn đàn nhà báo trẻ  :khocyeu:
#29

28.11.16 23:54

Linhchi

Linhchi

Thiên sứ 2T : cấp 1
https://hocluat.vn/de-thi-luat/
Thiên sứ 2T : cấp 1
Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu...


Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 6ea87364
Tòa soạn của BQT 
Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 B10815458

Kỹ năng sống
Chia sẻ tâm sự
Câu lạc bộ Tuổi Trẻ
Facebook hôm nay
#30

23.01.17 11:20

Sói Đầu Đàn

Sói Đầu Đàn

Thành viên Danh Giá
http://bds.tuoitrevn.net/forumdisplay.php?fid=21
Thành viên Danh Giá
Vụ này giờ sử lý sao rồi mọi người?


Cùng xây dựng Wiki tuổi trẻ Hỏi gì - đáp ấy: Vụ NH thu nợ chế tài chưa đủ mạnh đâu. - Page 3 Th_thheart Cùng học làm seo, chia sẻ Phần mềm, ứng dụng nhé các thánh =))
#31

Sponsored content


Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết