#1

on 19.10.14 10:18

Hải Yến

Hải Yến

Thành viên nhút nhát
http://www.tuoitrevn.net/
Thành viên nhút nhát
Tiên Quốc Đại Đế

Tác giả: Quan Kỳ 

Nhóm Dịch: Thanh Vân Môn
Biên Dịch: Đừng Hỏi Tại Sao

Nguồn: Bạch Ngọc Sách


Lấy ở http://lsb-thuquan.com


Giới Thiệu Truyện "Tiên Quốc Đại Đế " được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc (LuongSonBac.com)

Thiên hạ to lớn, duy ta chính thống! Dùng khí thế của thiên triều mà quét ngang tất cả Tiên môn trong thiên hạ! 

Một cường giả tu 'Đế Vương chi đạo' buông xuống một thế giới có vô số Tiên môn, để cho một vương triều thế tục bị người tu hành khinh thường từng bước đi đến địa vị ngang bằng với tất cả đại đỉnh cấp Tiên môn.

Pháp tắc của Vương triều là: "dưới bầu trời không chỗ nào không phải là đất của Vương, dù sống ở đâu thì cũng đều là thần dân của Vương!"

Thiên hạ chính thống chỉ có một, tất cả Tiên môn đều là tổ chức không hợp pháp!

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết