Để thành lập một mô hình kinh doanh dù nhỏ đến lớn, số tiền mà chúng ta bỏ vào cũng phải đủ để duy trì mô hình này từ 1 năm trở lên, vậy phải làm gì khi chúng ta không có quá nhiều chi phí?