Thân gửi tất cả các thành viên diễn đàn tuổi trẻ Việt Nam yêu dấu kể từ sau khi Diễn đàn thông báo tạm ngừng hoạt động đến nãy cũng đã 2 năm.