Có rất rất nhiều bạn trẻ thắc mắc rốt cuộc CHA ĐẺ của diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam là ai? năm nay bao nhiêu tuổi? hiện đang làm gì? ở đâu?