( báo đa chiều ) Mỗi tác phẩm văn học đều có những giá trị không thể so sánh và những sứ mệnh khác nhau ở mỗi giai đoạn. Vậy khi một tác phẩm đã hoàn thành sứ mệnh của mình thì có nên đưa nó vào chương trình học?