SharpKeys là phần mềm có thể chuyển đổi vị trí bàn phím máy tính, giúp bạn có thể thay đổi phím bị liệt sang nhưng phím khac ít dùng hơn mà không cần phải dùng đến bàn phím ảo