Nghiên cứu cho thấy mọi người truy cập Facebook quá nhiều vào dịp Giáng sinh - và họ nhìn thấy quá nhiều những hình ảnh về của những gia đình "hạnh phúc", những cặp đôi đi chơi... và có nhiều khả năng bạn sẽ bị ảnh hưởng không tốt khi những thấy những stt, photo ấy