Chào mọi người hôm nay mình mở topic nầy vì có vài điều cần tám với mọi người, nếu thấy hây thì giờ tay còn không hây thì giơ chân nhé!