Cô phương bất tự thưởng được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Phong Lộng kể về việc Trấn Bắc vương Sở Bắc Tiệp của Tấn quốc nảy sinh tình cảm với nữ tỳ Bạch Sính Đình của Yến quốc.