Mặc dù 12 chòm sao: Hôn quân mới có 3 chương nhưng truyện rất hấp dẫn nha! Càng đọc càng bị cuốn theo tình tiết truyện.