"Ý tưởng khởi nghiệp: Dịch vụ tiếp thị trực tuyến thông minh" bài viết này là một tóm tắt dự án chỉ mang tính chất tham khảo, không phải một ý tưởng hoàn chỉnh và đang còn cập nhật bởi tác giả!