Ngày mai mình vẫn được nghỉ học .... chán quá ... nghỉ nhìu hẻm thik ... mà đi học chỉ thik nghỉ là sao nhỉ