Chút thi toán, nghĩ sao đề thi bao gồm cả 2 học kì. Không khó mà không biết có nhớ hết không nữa , tại từ đầu năm đến h lười chép bài