Hôm nay về thăm lại ngôi trường cũ, sau mấy năm không gặp lại, ngôi trường vẫn ngang nhiên đứng sừng sững nơi đây.