Nghe mà muốn khóc, ước gì có vé trở về tuổi thơ, bởi bây giờ đây chúng ta lớn rồi, thành em, thành bạn và thành cả tôi, cùng chung ước mơ trở về