Gần 1 tháng nay mình phát hiện mình có tình cảm với 1 người nhưng mà người đó có bạn trai rồi mình mún koh nghĩ tới nữa nhưng mà mình làm không đc lúc nào cũng nghĩ về người đó làm cho mình mất tập trung trong việc học quá