Uiiiiii............ dạo này học sa sút hẳn đi , cứ dưới trung bình thẳng tiến . Cơ mà ... thi đạt 8 trở lên có được học sinh tiên tiến không nhỉ ?