Sáng nay bị hù 1 phen đứng cả tim  :shock:  Vừa vào lớp nghe cả pọn nói kiểm tra toán cao cấp 1 tiết , nhớ là ngày mai cơ , cãi lại bị tụi nó chữi ...