Mấy ngày nay onl chỉ để được gặp ấy mà chờ đợi wài chẳng thấy ấy onl, lên lớp thì ngày nào cũng gặp nhau nhưng lại hok thể noi' chiện đc, đã gần 1 tuần rùi ấy hok onl.