Bạn đã bao giờ định đặt cho mình một nickname nhưng không tìm thấy cái tên nào phù hợp? Hãy thử xem những biệt danh hay theo tên, biệt hiệu facebook độc bằng tiếng Anh dưới đây xem sao nhé