#1

on 17.04.17 11:11

Xenang777

Xenang777

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Liên hệ: 0965 173 798- 0937 466 280
Zalo: 0965 173 798

[b]Xe nâng dầu NISSAN 1.5 tấn F1F1A15[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM Xu8pSSxJ7U0NGQt5y8aqrASUxQMn0QRf_Z-e5nbvV0fK1POPfmQFZaip5-U2erM8TChqug-JPPbxsgT_BdM_LdyGjr6NQyLSen96TWWrRtKqh65uvVc8NDCJs-sClc3_Ik2_ftKV


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: Nissan
Mô hình: F1F1A15
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 1500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3500mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 940mm
Năm sản xuất 2000
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Số sàn
[b]Xe nâng dầu KOMATSU 2 tấn FD20-11[/b]
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM Xe-nang-dau-ngoi-lai-komatsu-fd2011-2016-04-20-08-45-48 
Tình trạng: Có tại kho
Hãng: komatsu
Mô hình: FD20-11
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2000Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm):1020mm
Năm sản xuất 1998
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Số sàn
[b]Xe nâng dầu KOMATSU 2 tấn FD20LC-12[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM VuZy8xhPyjfRyxJu4DXGIyAP4aX7dye0oRRp9U2YUrlo-dDQnsQfeJoBwmJ1AHzc2O7qMgQK_4HwqvnhTcS0-ILBo5dnUQeX1A2Y1cmaPcOoCzxZwhEJz_YlESlu2HMdCfeDAlWy
Tình trạng: Có tại kho
Hãng: komatsu
Mô hình: FD25LC-12
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2000Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 940mm
Năm sản xuất 2000
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Tự động
[b]Xe nâng dầu TCM 2 tấn FD20T3[/b]
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM DWQVARpATlGDp4D9vzUVhC-YGLcn1qdcoqvWVSUAY7W_JUk1-NOJwBRjgEDEqUFNd6WerkfEBwCSwSrea-rAQ-rpDB7f6HNNQ6Vh3NeHeb1uJPW0FxzDaB16rchJR6x6ozhXEgDb
Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TCM
Mô hình: FD20T3
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2000Kg
Chiều cao nâng (mm): 4000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 940mm
Năm sản xuất 2006
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Tự động
[b]Xe nâng dầu KOMATSU 2.5 tấn FD25T-17[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM BKO61uXULZ5Wu9dSs-868TbdIj41RBH_qA3WOU9PU5SA0SVjEa4_Y_3TPyZh-86WqcaI7hnpZrvQ5CP2kOnrB2RYhSG763vVCLRPzy_qkea4QjBg4HXt55yoZiW_PX8rx9zPf2EY


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: komatsu
Mô hình: FD25T-17
Mới:95%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 940mm
Năm sản xuất 2012
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Tự động
[b]Xe nâng dầu KOMATSU 2.5 tấn FD25W-16[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM JlM-PHovbKXtKN0AMrJ8_Cr5Dj0e_54zZ2DgM7uOlDelnjqhjtY2qvW-88QacGQUggOaFs8PenaDMkRiEkYclnrRMcqxlvtbQ79lo4dsHErHRCY8pBbvi-s5bgDktFbe1AD5IzTT
Tình trạng: Có tại kho
Hãng: komatsu
Mô hình: FD25W-16
Mới:95%
Loại khung: 2 ty 2 lao Lật đỗ ( gật gù)
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất 2006
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Sàn
[b]Xe nâng dầu TCM 2.5 tấn FD25T6[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM TyoBdUY1FX2yXkX5KvmAXVwZkIrCw2xW-TgpOTXSEyPFbBx4bNFFbEXzT0t_luC3MocJdJ72kO94TOWhsUAbU4zeb05CU93sS8Iqh9rWy7Y0N7MMKPL6BeRWv_-6HvgaDCCWvqAp


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TCM
Mô hình: FD25T6
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất 2004
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Sàn
[b]Xe nâng dầu TCM 2.5T D25Z2S[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM WWy1-h89lBkdtrR38li29vJ4j-uv8Qazvm15n9KF9IlGsoPrjYh0W__qUN-EbEDAfoL8KELflDkzieBP4QJpvbR8YdBQSbrFVMV9usKnrozm6ZXef36AbyU_O2vkk-r5ca55wlwR


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TCM
Mô hình: D25Z2S
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất 1998
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Sàn
[b]Xe nâng dầu TOYOTA 2.5T 02-8FD25[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM RJCRCj4BSDa_zgiIHS_uF5NciBWzNle6YLDoweMVyn-o4gCTk66qnSN_PczWbOVehKxk4DV020xl2stkJgo4TdmQm14D8Nwxy9gXLPBFZbbQwtoYM2pifoYrFDjtGZ7XIri_k0Uy


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TOYOTA
Mô hình: 02-8FD25
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 4550kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất 2012
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Tự động
[b]Xe nâng dầu TCM 2.5T FD25W3[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM HobbbXgqi3tt-MjEzom6l0FD75ROha6NBmMc2zywtNj6ID0Jr_w6wRJFZ1oHmOTGHDx52I7d7PrBeUdeLOz5INGULJNMagej4Y1FaUdEvSD0bn66xeLRhi9SdyE0yUDkGhphiMDZ


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TCM
Mô hình: FD25W3
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 4550kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất 2012
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Tự động
[b]Xe nâng dầu MISUBISHI 2.5 tấn FD25[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM KuWvLq90i-H4d5aud-fF28e2OzOkGUS6Z8MYPv-yaOGUEaZWxaba2TX4dOpPqsUdRIc1qDbYhRhconoUOrkuYIGCA9lO59bzv21VdRzUdVSwYG0kmnb8iXtPczpYsi2r8dur9WMR


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TCM
Mô hình: FD25
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm):4000mm
Tổng trọng lượng: 3400Kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất 2004
Loại bánh: Đặc
Hộp số: tự động
[b]Xe nâng dầu TOYOTA 3 tấn 02-7FDJ35[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM GmauveYuNZW26iDR-eApwnt9I0Z2VlZmaloAJsvWfgkVYROUAKSadp0oedrCqlyVXjU_iPdsFLaX1LeJjBr-WVteGvWb3roRuOG18IFE21nxyUQnuE3hNUf6rfiz5mv2qFV7tSvb


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TOYOTA
Mô hình: 02-7FDJ35
Mới:90%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 3000 kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 5040
Càng dài (mm): 1060mm
Năm sản xuất 2004
Loại bánh: Đặc
Hộp số: tự động
[b]Xe nâng dầu KOMATSU 3 Tấn FD30T-15[/b]


Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM I9eXEQMbEruPVuJCwuYWKQR0H874upqt6ZguDFE7gp5sZorSg5kwACOdEAU14l8Ep0ujmMAPDMBnWPTr41QJNGQ43AY7JZhfASd5RjHq67zyKVXHzU4jIIau7b4DkVZUd7cM0S1A


Tình trạng: Có tại kho
Hãng: KOMATSU
Mô hình: FD30T-15
Mới:95%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 3000 kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 5040
Càng dài (mm): 1060mm
Năm sản xuất 2003
Loại bánh: Đặc
Hộp số: sàn


Xe nâng dầu TCM FHD25T3A, Xe nâng dầu 2500kg chiều cao nâng 5000mm,
Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TCM
Mô hình: FHD25T3A
Mới:95%
Loại khung: 3 ty 3 lao
Sức nâng: 2500Kg Có kẹp giấy tròn (1300kg)
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 4560kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất: 12/2009
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM Xe-nang-dau-tcm-fhd25t3a--2017-04-11-10-26-03

Xe nâng dầu TOYOTA 8FD30
Tình trạng: Có tại kho
Hãng: TOYOTA
Mô hình: 8FD30
Mới:95%
Loại khung: 2 ty 2 lao
Sức nâng: 3000Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Tổng trọng lượng: 4560kg
Càng dài (mm): 1220mm
Năm sản xuất: 12/2009
Loại bánh: Đặc
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM 17904328_1840954466166025_4575358588904690006_n 
Xe nâng dầu TCM FD15T13
Hãng: TCM
Động cơ: Dầu (Diesel) Kubota
Mô hình: FD15T13,
Loại khung: 2 tầng
Chiều cao nâng (mm): 3000mm
Năm SX: 2010
Càng dài (mm): 960mm
Loại bánh: Đặc
Sức nâng: 1500Kg
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM Xe-nang-dau-tcm-fd15t13-2017-04-13-09-09-10

Xe nâng dầu 2 tấn, Xe nâng dầu TCM FD20T3, Xe nâng 2T
Hãng: TCM
Động cơ: Dầu (Diesel)
Mô hình: FD20T3
Loại khung: 2 tầng
Chiều cao nâng (mm): 3000
Năm SX Càng dài (mm): 1020
Loại bánh: Đặc
Sức nâng: 2000Kg
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM 17952958_1842815432646595_8051927889460143722_n
Xe nâng dầu 2.5 Tấn, Xe nâng dầu TCM FD25T7, Xe nâng 2.5T
Hãng: TCM
Động cơ: Dầu (Diesel)
Mô hình: FD40T9
Loại khung: 2 tầng
Sức nâng: 2500Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000
Càng dài (mm): 1260
Loại bánh: Đặc
Năm sản xuất: 09/2004
Trọng lượng xe: 3790 kg
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM 17951767_1842815739313231_6811363274449140464_n
Xe nâng dầu 4 tấn , Xe nâng dầu TCM FD40T9, Xe nâng 4T
Hãng: TCM
Động cơ: Dầu (Diesel)
Mô hình: FD40T9
Loại khung: 2 tầng
Sức nâng: 4000Kg
Chiều cao nâng (mm): 3000
Càng dài (mm): 1260
Loại bánh: Đặc
Năm sản xuất: 07/2004
Trọng lượng xe: 5300 kg
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM 18011055_1842815099313295_2706999455551228222_n
Xe nâng dầu 4 tấn, Xe nâng dầu TCM FD40T8, Xe nâng 4T
Hãng: TCM
Động cơ: Dầu (Diesel)
Mô hình: FD40T8
Loại khung: 2 tầng
Sức nâng: 4000Kg
Chiều cao nâng (mm): 4000
Càng dài (mm): 1260
Loại bánh: Đặc
Năm sản xuất: 02/2002
Trọng lượng xe: 7060 kg
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM 17903878_1842816129313192_5318218433878041864_n
Xe nâng dầu 3.5 tấn, Xe nâng dầu TOYOTA 7FD35, Xe nâng 3.5T
Hãng: TOYOTA
Động cơ: Dầu (Diesel)
Mô hình: 7FD35
Loại khung: 2 tầng
Sức nâng: 3500Kg ( Xe nậng kẹp giấy 1600kg)
Chiều cao nâng (mm): 4000
Càng dài (mm): 1115
Loại bánh: Đặc
Năm sản xuất: 2004
Trọng lượng xe: 6590 kg
Hộp số: Tự động
Sản phẩm cần bán: Xe nâng dầu 1000kg đến 5000kg, Xe nâng dầu KOMATSU TOYOTA MITSUBISHI TCM 18010990_1842818079312997_253051479426222073_n
Liên hệ: 0965 173 798- 0937 466 280
Zalo: 0965 173 798


CÔNG TY TNHH SX TM DV 7777
Điện thoại : (08) 62872777 - (08) 66 59 00 66
Showroom: 882 QL1A, Bình Trị Đông A, Bình Tân, Hồ Chí Minh.
Sowroom: Số 746A, Quốc lộ 1A, P. Bình Hưng Hòa B, Q. Bình Tân, Tp.Hồ Chí Minh

Bình luận bằng facebook

   

Quyền hạn của bạn

   
Bạn không có quyền trả lời bài viết