Nhân ngày 14/05 Ngày của Mẹ, thay mặt BQT 2TVN Forum xin gửi lời cảm ơn tới tất cả những người mẹ luôn dành tình yêu thương và sự quan tâm đến chúng ta.