PhapluatNet - Căn nhà tình thương đã xuống cấp là thứ duy nhất bà mẹ già 84 tuổi yên lòng trao gửi đứa con trai bị tâm thần của mình. Suốt hơn 50 năm nhốt con trong căn buồng chật hẹp là chừng ấy thời gian lòng người mẹ già bộn bề những lo âu.