Vâng,  anh chỉ là thằng làm Nghề seo, Khi nói đến nhiều người lầm tưởng là CEO (giám đốc doanh nghiệp) cao quý nhưng chẳng phải