Trong hợp đồng của ông T. ở Sơn Tây (Hà Nội) ghi lãi suất 27%. Ảnh: N. N