Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Thơ tình hài hước FfWzt02
Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum
Thơ tình hài hước FfWzt02#1

17.07.14 21:17

avatar

Cú Đêm

Thành viên nhút nhát

Thành viên nhút nhát
Trên trời có đám mây xanh.
Ở giữa mây trắng xung quanh mây vàng.
Nếu mà anh lấy phải nàng,
Anh thà thắt cổ cho nàng ở không.

Giám thị nhìn em giám thị cười.
Em nhìn giám thị lệ tuôn rơi.
Cổng trường đại học cao vời vợi.
Đồng ruộng mênh mông đón em về.

Này cô con gái nhà ai.
Cớ sao dám hái hoa nhài nhà tôi.
Hái rồi thì hãy ...lấy thôi.
Còn chưa hái được để tôi...hái dùm.

Trên đồng cạn dưới đồng sâu.
Vợ chồng cấy cấy là thằng cu ra đời.

Học không yêu yếu dần rồi chết
Yêu không học không ngóc được lên.
#2

09.03.17 0:14

Kelvin999

Kelvin999

Thành viên ảo

Thành viên ảo
asfsafsaf