Toàn những cảm giác kinh điển thời học sinh... giờ kiểm tra bài cũ thì 2 mắt cứ nhìn ngắm cuốn tập mong cô đừng nhìn thấy ánh mắt của mình và .... cầu nguyện hay mong được nghe cô nói :"hôm nay có ai xung phong không?"