Tìm thấy 1 mục

#AiNgoc mình tập dần dần lên nhé bạn, các động tác này dành cho những bạn tập thành thạo, còn người mới thì sẽ có HLV hướng dẫn rất kĩ khi đến phòng gym.