Tìm thấy 1 mục

@Boyhandsome bị khoá nick 15 ngày, trừ 200 điểm hoà đồng không báo trước với lý do vi quy định về chữ ký ở diễn đàn.
Đặt chữa ký quảng cáo #HackGame, chữ ký chèn link download trực tiếp: phần mềm #7zip không rõ nguồn gốc.
Mình lỡ tay xoá ảnh chụp màn hình + 2 link ở chữa ký của bạn rồi, nhưng chắc chắn là bạn tự biết.