Tìm thấy 1 mục

Hỏi sài bao lâu rồi, hỏi xem có sửa lần nào chưa. (phần này không thể biết được phải bung ra mới biết), xem có dấu cậy ra không, quan sát thật kĩ ở khung viền chỗ bàn phím. sử dụng trên 3 năm không nên mua :D , bạn nêu đầu tư thêm 8 9 triệu mua 1 con #I3 chắc ăn nhé
bạn kiểm tra theo cách ở #2 cũng được.
Mình nhấn mạnh thêm 1 lần nữa là máy đóng chíp hoặc qua sửa chữa thì tránh xa nó ra nêu bạn không muốn rước họa vào thân :D