Giải pháp quản trị kho hàng (WMSVN) cho phép người dùng kiểm soát thông tin hàng hóa tại bất kỳ thời điểm nào, tối ưu hóa sắp xếp hàng hóa, định vị và kiểm soát vị trí hàng hóa trong kho để tiết kiệm thời gian lấy hàng…Topics tagged under simplistics on Diễn đàn Tuổi trẻ Việt Nam | 2TVN Forum IMG_0918