Tìm thấy 1 mục

Biết thế nào mấy bác cũng hỏi đến vấn đề này mà -IUI-

+ Thực chất Site links của Teenvi có từ bao giờ ?
- Đáp: Teenvi đã có site links từ cuối tháng 11, thời kỳ đó diễn đàn Teen Việt online có tên là Diễn đàn Teenvi với "từ khoá tìm kiếm" chính là "teenvi" liên tục đứng Top 1 trong suốt 1 tháng.
Nhưng sau khi đổi tên là Diễn đàn Teen Việt online | Teen vi  ngay lập diễn đàn bị xuống top 9, đó là lúc #Teenvi mất Site links, lúc đó là tháng 1.

+ Liệu Site links Teenvi tồn tại được bao lâu ?
- Đáp: Chỉ cần với từ khoá tìm kiếm là "teenvi" mà diễn đàn chúng ta cứ đứng Top 1 thì site links tồn tại mã mãi
Trường hợp diễn đàn bị bị rớt thứ hạng xuống dưới top 7 site links sẽ mất.

+ Chúng ta có thể điều khiển site links theo ý muốn ?
- Đáp: Không, chúng ta không thể điều khiển được site links, những site links này được Google tự động lấy, chúng ta chỉ có điều hướng bằng cách giảm hạng #URL liên kết trang web này thông qua công cụ quản trị #Webmaster tool của Google

+ Tác động của site links với sự phát triển của Teenvi ?

Đáp: site links có tác động tích cực tới sự phát triển của Teenvi, Site links trên #Google trước tiên giúp người dùng trải nghiệm có thêm thông tin về truy vấn tìm kiếm họ cần. Giúp Teenvi có thêm traffic tăng lượng truy cập, vào các page bên trong. Khi diễn đàn có #sitelink chứng tỏ diễn đàn có độ trust với từ khóa đó trên Google