Tìm thấy 2 mục

Nói gì thì nói nếu chỉ gỡ thủ công trên máy thì không thể hết, tốt nhất là dùng chính phần mềm gỡ cài đặt của #avira
Bạn kiểm tra xem máy đã có phần mềm nào tương tự #avast không? Ví dụ #avira
Chỉ dùng 1 chương trình duy nhất trên máy thôi
Việc sử dụng 2 phần mềm bảo mật diệt virut cũng có thể làm ảnh hướng đến quá trình hoạt động của máy.